Không mất tiền gửi xe, không tắc đường, nhà có con nhỏ 2 tuổi, bố mẹ già gần 70 tuổi. Tổng lương vợ chồng tôi bình quân một tháng là 20 triệu (thỉnh thoảng có thu nhập thêm), mỗi tháng chi tiêu còn dư khoảng 10 triệu.

Hiện, chúng tôi có 700 triệu, xin hỏi điều kiện hoàn cảnh như trên có nên mua xe và nuôi nổi xe không. Nếu nên mua thì nên mua xe gì phù hợp.

Nhờ tư vấn thêm.