Theo đó, tính theo giá trị môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, dẫn đầu thị phần trong quý 3/2009 là Công ty Chứng khoán Thăng Long (TSC) với 8,93%;

Các vị trí tiếp theo thuộc về Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) với 8,73%, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) với 7,52%, Công ty Chứng khoán Tp.HCM (HSC) 5,68%, Công ty Chứng khoán ACBS với 4,37%.

5 công ty còn lại là công ty Cổ phần Chứng khoán KimEng Việt Nam KEVS với 3,82%; Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt BVSC với 3,71%; Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT FPTS với 3,65%; Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VCBS với 2,94% và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam BSC với 2,63%.

Như vậy, tổng thị phần của top 10 này chiếm gần 52% toàn thị trường trong quý 3/2009 (theo giá trị môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ).

Về trái phiếu, trong quý 3/2009, thống kê của HoSE cho thấy chỉ có 7 công ty chứng khoán tham gia môi giới trái phiếu. Trong đó dẫn đầu là SSI chiếm 32,651%, kế đến là Công ty Chứng khoán Vietinbanksc (32,259%), BVSC (12,139%), HSC (12,139%), ACBS (10,806%), TSC (0,004%) và BSC (0,003%).

Trần DũngTheo HoSE