Penthouse: Căn hộ đắt tiền, cao cấp ở trên cùng của một tòa nhà.

* Click vào từng ảnh để xem nghĩa, cách đọc: